Himman historiaa

Himma on ollut Vehniän kylällä vuodesta 1945. Nimensä talo on saanut paikalla sijaitsevan Himmanharjun mukaan. Talon historiaan liittyy kolme merkittävää vaihetta.

Vanha Himma

Alun alkaen Himman rakensivat sotien jälkeen perustetun Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet omaksi työväentaloksi. Talo rakennettiin vuokratontille pääosin talkoilla, mutta lainaakin tarvittiin. Lainaa lyhennettiin järjestämällä iltamia, tansseja ja iskelmälaulukilpailuja. Parhaimmillaan tilaisuuksissa oli jopa 600 henkilöä. Vanha rakennus korjattiin kunnan ja opetusministeriön tuella vuonna 1981, jolloin talo sai sähkölämmityksen ja kunnolliset saniteettitilat. 80-luvulla taloon kohdistui paljon ilkivaltaa ja Himmaan murtauduttiin useita kertoja. Vuonna 1986 Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet saivat vieläkin ikävämmän uutisen. Ulkopaikkakuntalainen mies oli sytyttänyt Himman tuleen ja se paloi raunioiksi.

Uusi Himma

Päätös rakentaa uusi talo palaneen tilalle aloitti uuden vaiheen Himman historiassa. Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet päättivät jo kaksi viikkoa talon palamisen jälkeen rakentaa jälleen talkoovoimin uuden talon tilalle. Tässä vaiheessa yhdistys lunasti Himman tontin omakseen. Hanketta pidettiin uhkarohkeana. Vain 50 jäsentä kattava yhdistys otti vastuulleen kaksi miljoonaa markkaa maksavan talohankkeen. Rakennuskustannuksista noin puolet katettiin palovakuutusrahoilla, lainalla sekä Opetusministeriön ja kunnan avustuksilla. Toinen puoli oli talkootyötä. Talkoisiin osallistui noin 150 henkilöä ja talkootyötä tehtiin arviolta 15 000 tuntia. Puutavaraa saatiin lahjoituksena kyläläisiltä. Palovakuutusrahaa saatiin 630 000 markkaa, Opetusministeriön avustus oli 400 000 markkaa ja kunta avusti noin 70 000 markalla. Yhdistykselle jäi hankkeen jälkeen vielä 50 000 markkaa lainaa takaisin maksettavaksi. Aktiivisten toimijoiden ansiosta laina maksettiin takaisin neljässä vuodessa. Uusi Himma vihittiin käyttöön vuonna 1988 ja se on siitä lähtien toiminut merkittävänä kokoontumis- ja juhlapaikkana.

Kylätalo Himma

Keväällä 2017 Himman historiassa kääntyi kolmas lehti. Vehniän demokraattinen yhdistys päätti lahjoittaa Himman Vehniän kyläyhdistykselle kylätaloksi, mikäli talkoohenkeä kylältä edelleen löytyisi. Syy talosta luopumiseen oli Vehniän demokraattisen yhdistyksen toiminnan hiipuminen ja vastuuhenkilöiden ikääntyminen. Vehniän kylän kehittämisestä innostunutta talkoohenkeä onneksi edelleen löytyi ja kyläläiset ottivat kiitollisin mielin lahjoituksen vastaan. 30 vuotta vanha talo irtaimistoineen siirtyi Vehniän kyläyhdistyksen omistukseen luovutusjuhlassa 8.4.2017.

Luovutusjuhlassa Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet jättivät Vehniän kyläläisille perinnön:

Me allekirjoittaneet Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet toivomme ja uskomme, että Vehniän kyläläiset saavat yhdistettyä ja säilytettyä kylälle vuosikymmenten saatossa monien eri toimijoiden kautta juurtuneen talkoohengen. Tällä lahjoituksella toivomme Vehniän kylän saavan uudenlaisen mahdollisuuden kehittää kylää entistäkin yhteisöllisempään suuntaan. Himma säilyköön kyläläisten yhteisenä kohtaamispaikkana sukupolvelta toiselle!


Kylätalo yhdistää -hanke 2017-2019

Hankkeen päätavoitteena oli remontoida kylätalo Himmaa, jotta siitä saataisiin kylälle ajanmukainen, kylän elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä lisäävä perhekeskus ja tapahtumapaikka. Hanke liittyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen saatiin EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankkeen rahoituskustannukset olivat yhteensä 133 735 €. Tästä EU:n, valtion ja Jyväskylän Leader-ryhmän tukea saatiin yhteensä 66 872,50 €. Loput hankkeen kustannuksista katettiin pääosin talkootyöllä, jota kertyi noin 4500 tuntia. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Laukaan kunta, jolta saimme kuntalainatakauksen sekä EU:n maaseuturahasto ja Leader JyväsRiihi, joiden myöntämän rahoituksen avulla hanke voitiin toteuttaa.

Hankkeen valmistelu ja sen hallinnointi toteutettiin kokonaisuudessaan talkootyöllä. Rakennustöiden suunnittelusta ja johtamisesta vastasi talkootyönä rakennusalan työnjohtaja Aulis Korjonen. Varsinaista rakennustiimiä luotsasi kokenut rakennusalan ammattilainen Aarno Väyrynen. Hankkeen valmistelusta, raportoinnista, etenemisestä, omarahoitusosuuden hankinnasta ja remontin sisustusratkaisuista vastasivat talkootyönä tuolloin kyläyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Kirsi Tuovinen ja sihteerinä toiminut Marja-Riitta Linna. Hankkeen talousasioista vastasivat kyläyhdistyksen kulloinenkin rahastonhoitaja ja puheenjohtaja Kirsi Tuovinen. Hankkeen ohjausryhmänä toimi kyläyhdistyksen hallitus, joka teki myös päätökset hankkeen toimenpiteistä.

Hankkeessa tuli eteen kaksi suurempaa muutosta. Vesikattoremontti muuttui kokonaisuudessaan ostopalveluksi ja alakerran vesivahinkokohteen korjaustoimenpiteet osoittautuivat aiottua suuremmiksi. Näihin toimenpiteisiin haettiin muutosta ELY-keskukselta. Nämä toimenpiteet myös muuttivat rahoitussuunnitelmaa.

Hankkeen suurimmat riskit liittyivät omarahoitusosuuden keräämisen talkootyöllä ja talkooväen sitoutumiseen yli neljä tuhatta talkootyötuntia vaatineeseen urakkaan. Innostus talkootyöhön saatiin säilymään hankkeen loppumetreille saakka ja kyläyhdistyksen hallitus organisoi tehokkaita tapoja kerätä omarahoitusosuutta. Hankkeesta vastaavat henkilöt sitoutuivat upeasti viemään hankkeen loppuun saakka. Hankkeen yksityisen rahoitusosuuden keräämiseksi pidettiin kylätaloarpajaiset. Myynnistä kertyi tuottoa 5150 €. Lisäksi järjestettiin Suomi 100 -lounas, josta saatiin lähes 2000€. Lisää omarahoitusta kerättiin Vehniän kylän historiasta kertovan 2018 vuoden vuosikalenterin myynnillä ja äitienpäivälounaan 2019 tuotoilla.

Vuosi 2017

Kylätalo Himmassa tapahtui ensimmäisen hankesyksyn aikana enemmän kuin suunniteltiin. Ravintolatilan remontti eteni vauhdilla ja siitä kiitos kuului ahkerille talkoolaisille. Yhteensä noin 20 henkilön yhteistyön tuloksena päästiin jo pikkujouluissa syömään puuroa uudistuneessa ravintolatilassa. Kalusteet ja sisustustarvikkeet hankittiin hankerahalla, mutta muuten uusi ilme saatiin aikaiseksi talkootyönä. Oli purkamista, tasoittamista, hiomista, tapetointia, maalaamista, kalusteiden asennusta, putkitöitä, sähkötöitä, tavaran hankintaa, sisustuksen suunnittelua, verhojen asennusta, tuolien päällystämistä, talkooruokien valmistamista ja siivousta.

Näin ripeään tahtiin emme olisi itse remontissa edenneet ilman Aarno Väyrysen, Unto Penttisen, Heikki Huismannin, Arto Naukkarisen, Reijo Pihkasalon ja Lauri Mustosen päivätyönään tekemää talkootyötä. Eila Penttinen, Eija Leinonen ja Anitta Väyrynen huolehtvati työmaan siisteydestä ja pitivät työmiehet ruuissa.

Vesikattoremontin osalta suunnitelmat muuttuivat, kun saimme yllättäen syksyllä Hämeen Laaturemontilta niin edullisen tarjouksen, että remonttia ei kannattanut enää toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan, jossa osa kattoremontista olisi tehty talkoovoimin. Nopea toteutus poisti meiltä suuren huolen, sillä vanha katto oli vuotanut useista kohdista ja pelkona oli, että jo remontoituihin tiloihin tulisi uusia vuotoja talven aikana.

Muutos hyväksytettiin Ely:ssä ja ennen joulua kattomiehet nosturiautoineen tekivät viikossa kylätalolle uuden katon. Katon osalta talkootyöksi jäi lumiesteiden asennus, joka toteutettiin syksyn 2018 aikana kyläyhdistyksen oman rahoituksen turvin. Lumiesteitä varten saatiin vielä 2000 euron lahjoitus Vehniän Demokraattiselta yhdistykseltä.

Kattoremontin muututtua kokonaan ostopalveluksi eivät talkootyötunnit kertyneet samassa suhteessa kuin kulut. Kattoremonttiin laskettuja talkootyötunteja tuli kuitenkin myöhemmin lisää alakerran remontin toteutuksesta. Vesieristys- ja laatoitustyöt oli alkuperäisessä hankesuunnitelmassa aiottu toteuttaa ostopalveluna. Remonttimiehemme ehdottivat itse, että tekisivät koko alakerran remontin talkootyönä, koska joukosta löytyi rakennusalan ammattilaisia, jotka olivat tehneet laatoituksia työnään. Tällä tavalla säästettiin työntekijäkuluja useita tuhansia euroja. 

Vuosi 2018

Kevättalvella 2018 jatkettiin remonttia eteis- ja wc-tiloihin. 5-6 henkilön tiimi maalasi eteistilat niin, että niihin saatiin sama värimaailma kuin ravintolatilassa. Wc-tilat kaakeli-maalattiin ja niihin uusittiin kalusteet, hanat, wc-pöntöt, paperitelineet, peilit ja valaisimet. Vanhat altaat päätettiin säilyttää, koska ne saatiin puhdistettua hyvin. Myös miesten wc:n invapönttö säilytettiin, koska se oli muita pönttöjä uudempi ja siisti.

Kun eteis- ja wc-tilat saatiin kunnostettua, tehtiin päätös, että sisätilojen remontointia jatketaan vasta loppusyksyllä 2018, jolloin vuorossa oli salin pintojen remontointi. Kesältä poistunut kattoremontti antoi talkoojoukolle mahdollisuuden hengähtää työntäyteisen talven talkoista kunnolla ja kesällä pidettiin ainoastaan pihatalkoot, joissa aloitettiin ulkoalueiden korjaus ja siistiminen.

Keväällä 2018 pidettiin lisäksi alakerran takka- ja saunatilojen purkutalkoot. Tilat purettiin kuivatusta varten ja alipaineistettiin. Saunatilojen remontointi jätettiin vuodelle 2019, että kuivumisaika olisi riittävän pitkä.

Salin remontti aloitettiin lokakuun alussa 2018 ja se kesti noin kolme viikkoa. Remontti oli työläs, sillä katto- ja seinärakenteista jouduttiin poistamaan lahonneita osia ja korvaamaan ne uusilla. Lopputuloksena likaisen valkoiset ja beesit seinät vaihtuivat puhtaan valkoisiin ja harmaan sävyihin. Saliin hankittiin remontin jälkeen uudet verhot ja pimentävät rullakaihtimet. Yksi rikki mennyt ikkuna vaihdettiin. Juuri kun saliremontti oli saatu tehtyä, huomattiin katossa vuotokohta. Kattofirma kutsuttiin paikalle ja sovittiin katon korjauksesta. Takuu kattoi korjauskustannukset.

Kun alakerran remontti loka-marraskuun vaihteessa 2018 läheni, talkootyömiehet totesivat, etteivät he suostu tekemään remonttia ellei ulkopuolelta saada salaojia kuntoon. Tätä työtä ei oltu sisällytetty hankkeeseen, joten eteen tuli iso ja kallis ongelma. Tehtiin uusia laskelmia, etsittiin nopealla aikataululla ammatti-ihmisiä talkoisiin (kaivinkone-, lattianvalu-, sähkö- ja lattialämmitystöihin) ja tehtiin muutoshakemus Ely-keskukseen. Elyssä oltiin erittäin nopeita ja joustavia asian käsittelyssä. Muutoksen ansioista voitiin varmistua siitä, että saamme terveet ja kuivina pysyvät tilat koko taloon ja hanke saatiin  saatettua loppuun suunnitellussa aikataulussa. Kaivinkonetöistä suurin osa tehtiin talkootyönä, lattianvalu, sähkö- ja lvi-työt tulivat kokonaisuudessaan talkootyönä. Työ toteutettiin marraskuun 2018 alussa. Miehet siirtyivät ahertamaan salaojien laiton jälkeen alakerran tiloihin. Niin innokkaita olivat talkoolaiset, että heidät piti patistaa välillä joululomalle.

Kuvassa on talkootiimi Heikki Huisman, Arto Naukkarinen, Aarno Väyrynen, Reijo Pihkasalo, Unto Penttinen, Anitta Väyrynen ja Eija Leinonen (puuttuu Lauri Mustonen ja Eila Penttinen), joka pääsääntöisesti vastasi käytännön rakennustöistä. Heistä neljä miestä olivat rakennusalalta eläkkeelle jääneitä, kaksi muuten innokasta apulaista ja kolme talkoomuonituksesta vuorotellen vastanneita, jotka huolehtivat, että talkoolaisilla oli aina lämmin ruoka. He ahersivat työmaalla 8-16 -periaatteella arkipäivisin. Ilman tätä joukkoa työ olisi edennyt huomattavasti hitaampaan tahtiin. Sähkötyöt ja lvi-työt hoituivat talkoilla kylällä asuvien alan ammattilaisten Henri Keurulaisen ja Jami Väyrysen toimesta. Aktiivisesti talkoissa käyneitä ja huomattavan määrän talkootyötunteja teki noin 20 henkilön joukko. Kyläyhdistyksen hallituksen rooli oli merkittävä omarahoitusosuuden keräämisessä ja hankkeen organisoimisessa.

Vuosi 2019

Alakerran remontti, joka toteutettiin pääosin kevään 2019 aikana, vaati mittavan määrän talkootyötunteja. Miehet olivat työn touhussa jo heti tammikuun alussa. Purettaessa havaittiin kosteusvaurioita ja remontti jouduttiin tekemään sisätiloissakin aiottua suurempana. Ulkoseinät eristettiin harkkomuurauksella ja lattiaan asennettiin lattialämmitys. Lattiavalun teki talkoilla Marko Lyhty. Kaikki alakerran sisäpinnat uusittiin. Näin sauna- ja takkatilat tulivat kokonaan uusituiksi. Vanha takka putsattiin ja maalattiin. Paneeliseinät ja katot maalattiin. Vanhat kalusteet myös maalattiin. Lahjoituksena saatiin pöytäryhmä. Kyläyhdistyksen varoilla hankittiin sohva ja sisustustarvikkeita.

Alakerran keittiötilaan ei ollut hankkeeseen budjetoitu keittiökalusteita. Rungot saatiin paikalliselta puusepänliike Touruselta lahjoituksena. Rungot tehtiin kyläläiseltä saatujen käytettyjen keittiökalusteiden oviin. Ovet maalattiin ja lahjoituksena saatiin myös välitilan laatat sekä pöytätaso. Alakerran wc-tila kunnostettiin laattamaalilla.

Alakerran asunnon läpi kulkenut varauloskäynti siirrettiin eri paikkaan. Lupa muutokseen saatiin Laukaan kunnan rakennusvalvonnalta. Uusi reitti kulkee teknisen huoneen kautta ulos.

2019 vuoden aikana hankittiin uudet liinat, saliin äänentoistolaitteet ja videotykki sekä lasten leikkipaikalle keinu. Kesällä 2019 talkooväki aloitti leikkipaikan teon ja teki ulkoterassin salin päätyyn. Leikkipaikan viimeistely (penkit, hiekkalaatikko ja leikkimökin maalaus) ja talon ulko-ovien korjausmaalaukset jäivät talven jalkoihin ja ne toteutettiin vasta keväällä 2020. 

Hankkeen avulla saatiin tuhannen asukkaan Vehniän kylälle kaikille kyläläisille avoin, upea, nykyaikainen, monipuolinen ja kylän yhteisöllisyyttä tukeva kokoontumispaikka. Hankkeen avulla turvattiin kylätalotoiminnan jatkuvuus Vehniän kylällä ja luotiin toimivat puitteet monenlaiselle toiminnalle.

Hankkeen ulkopuolisena hankintana kyläyhdistys teki hankeaikana ST1- sopimuksen maalämpölaitteiston asennuksesta ja kylätaloon saatiin näin uusittua myös lämmitysjärjestelmä. Kylätalolle on uusittu myös ulkovalaistus ja ulko-ovi. Ulko-oveen saatiin avustusta vielä Vehniän demokraattiselta yhdistykseltä.